Studiet som InterWalk bygger på

InterWalk er baseret på resultaterne fra et omfattende dansk forskningsprojekt. Studiet undersøgte effekten af intervalgang hos en gruppe personer med Type 2 Diabetes på en række sundhedsparametre, herunder blodsukkerkontrol. 

Hvad foregik der i studiet

Deltagerne gik intervalgang fem gange per. uge af 60 minutters varighed.  Intervallerne bestod af gentagne cykli af hhv. 3 minutters hurtig og langsom gang hvor, intensiteten var blevet tilpasset den deltagernes fysiske udgangspunkt.

Træningen blev styret af en lille bærbar Japansk træningscomputer (JD mate – Kissei Comtec, Matsumoto, Japan).

Hvad viste studiet

Efter fire måneder blev der observeret store effekter af intervalgang sammenlignet med type 2 diabetikere, der i samme periode enten havde gået almindelig gang ved moderat intensitet, eller type 2 diabetikere der havde forsat deres liv uændret.

Effekt på  sundhedsparametre

  • Reduceret vægt (4 kg)
  • Reduceret fedt om de indre organer
  • Forbedret kondition (16%)
  • Forbedret blodsukkerregulering 

Studiet og InterWalk

På baggrund af resultaterne så det derfor ud til at intervalgang er et stærkt sundhedsfremmende redskab og har potentialet til at være den rigtige motionsform særligt for personer med Type 2 Diabetes

Ønsker du at læse hele artiklen (engelsk) kan du klikke her:

The Effects of Free-Living Interval-Walking Training on Glycemic Control, Body Composition, and Physical Fitness in Type 2 Diabetic Patients

Tilbagemeldingerne fra brugerne var overvejende positive, men holdet bag studiet oplevede nogle problemer med den Japanske træningscomputer. Først og fremmest var sproget på Japansk og stabiliteten af træningscomputerne viste sig at være lav. Samtidigt var træningscomputeren dyr og der var kun en begrænset umiddelbar tilbagemelding under og efter intervalgang. Disse faktorer blev vurderet, som en klar begrænsning for udbredelse af motionsformen, hvorfor det blev besluttet at udvikle den gratis applikation InterWalk.

InterWalk indeholder alle de brugbare elementer fra træningscomputeren samt elementer, som er blevet vurderet anvendelige, for at brugeren let kan komme i gang med og fastholde en aktiv livsstil.