Godkendelser

InterWalk er godkendt som en offentlig database af Datatilsynet under Region Syddanmarks paraply godkendelse hos Datatilsynet.Du kan se mere - her

Anvendelse af InterWalk anses af Den Videnskabsetiske Komite som et sundhedsfremmende projekt der ikke kræver informeret samtykke fra deltagerne - se mere her.

 

             Walking1                 Screenshot